Władze Klubu

Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata (obecnie 2020-2024). Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

Zarząd KS Promyk Nowa Sucha:

Prezes – Sławomir Kuczek
I Wiceprezes – Tomasz Jurczak
II Wiceprezes – Paweł Nowicki
Skarbnik – Adam Kaźmierczak
Sekretarz – Rafał Muras
Członek Zarządu – Andrzej Kałęcki
Członek Zarządu – Jerzy Gasiński
Członek Zarządu – Sławomir Księżak
Członek Zarządu – Robert Gajda

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Karol Drązikowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Joanna Trzcińska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Janusz Drązikowski

Statut KS Promyk Nowa Sucha

Dodaj komentarz