Komunikat dot. przełożonych spotkań

mzpnMazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi przełożone z urzędu zostały mecze, które miały się odbyć w terminach:

16-17.03, 23-24.03, 28-30.03 oraz 6-7.04.2013 roku.

Niżej podajemy nowe terminy dla poszczególnych klas rozgrywkowych:

 

Klasa „A” seniorów gr. IV

  1. Mecze z terminu 23-24.03 przełożone zostały na dzień 24 .04.2013 roku (środa) godz. 17.00
  2. Mecze z terminu 28-30.03 przełożone zostały na dzień 1.05.2013 roku (środa) – godzinę zawodów ma obowiązek ustalić i poinformować zainteresowanych gospodarz spotkania
  3. Mecze z terminu 6-7.04 przełożone zostały na dzień 29.05.2013 roku (środa) godz. 17.30

Klasa „B” seniorów gr. IV

  1. Mecze z terminu 23-24.03 przełożone zostały na dzień 24.04.2013 roku (środa) godz. 17.00
  2. Mecze z terminu 28-30.03 przełożone zostały na dzień 29.05.2013 roku (środa) godz. 17.30
  3. Mecze z terminu 6-7.04 przełożone zostały na dzień 12.06.2013 roku (środa) godz. 18.00

Liga Trampkarzy U-14 gr. IV

  1. Mecze z terminu 23-24.03 przełożone zostały na dzień 15.05.2013 roku (środa)  godz. 17.30
  2. Mecze z terminu 28-30.03 przełożone zostały na termin 8-9.06.2013 roku – dokładny termin zawodów ma obowiązek ustalić gospodarz zawodów i poinformować zainteresowanych
  3. Mecze z terminu 6-7.04 przełożone zostały na termin 15-16.06.2013 roku – dokładny termin zawodów ma obowiązek ustalić gospodarz zawodów i poinformować zainteresowanych