Zebranie sprawozdawcze

surveyZarząd KS Promyk Nowa Sucha zaprasza na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 1 marca 2013 roku o godzinie 19:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Powołanie Prezydium Zebrania
  4. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania
  5. Sprawozdanie z działalności KS Promyk za rok 2012
  6. Sprawozdanie finansowe KS Promyk za rok 2012
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  8. Kalendarz Imprez Sportowo-Turystycznych na rok 2013
  9. Sprawy różne
  10. Zakończenie zebrania