Echa zebrania sprawozdawczego

sprawozdanie gazeta24 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego Promyk Nowa Sucha. Posiedzenie otworzył Prezes Klubu Jerzy Gasiński i sprawnie przeszliśmy do kolejnych punktów obrad. Sprawozdanie z działalności (w formie gazety zamieszczonej na zdjęciu) wygłosił Karol Drązikowski. Sprawozdanie finansowe przedstawił Robert Gajda, natomiast w imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał Andrzej Kałęcki.

Krótko mówiąc był to bardzo udany rok dla naszego Klubu zwieńczony awansem Seniorów do Ligi Okręgowej, a także sukcesami młodzieżowych drużyn Promyka. Jesteśmy w dobrej kondycji finansowej i z nadziejami wchodzimy w 2017 rok. Wszystko to zaowocowało udzieleniem absolutorium obecnemu Zarządowi.