Zebranie sprawozdawcze

surveyZarząd KS Promyk Nowa Sucha zaprasza na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 7 lutego 2014 roku o godzinie 18:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej. W przypadku nie uzyskania kworum drugi termin zebrania wyznaczono na 7 lutego 2014 r. na godzinę 18:30.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Powołanie Prezydium Zebrania
  4. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania
  5. Sprawozdanie z działalności KS Promyk za rok 2013
  6. Sprawozdanie finansowe KS Promyk za rok 2013
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  8. Kalendarz Imprez Sportowo-Turystycznych na rok 2014
  9. Sprawy różne (przeprowadzenie wyborów uzupełniających)
  10. Zakończenie zebrania